1.2.2012

Tammikuu 2012 suosituimmat

Tallinna kutsuu -sivujen suosituimmat ja siis eniten luetut tekstit tammikuussa 2012 olivat:
Yllätys ei ollut että passitietoa hakevat olivat ykkösijalla koska asia ei välttämättä ole niin tiedossa, onhan pohjoismaihin saanut matkustaa ilman passia jo pitkään.

Suomen laki ja sen toinen pykälä (2§) kertoo miten asia oikeasti on:

2 §

Matkustamisoikeuden osoittaminen

Suomen kansalainen osoittaa oikeutensa matkustaa maasta ja saapua maahan passilla, jollei tästä laista, Euroopan yhteisön lainsäädännöstä taikka Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Ilman passia Suomen kansalainen saa matkustaa Islantiin, Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan. Valtioneuvoston asetuksella säädetään ne muut maat, joihin Suomen kansalainen saa matkustaa käyttäen matkustusasiakirjana passin sijasta henkilökorttilain (829/1999) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilökorttia.

- Viroon matkustettaessa on passi tai uudenmallinen poliisilta saatu henkilökortti siis oltava mukana.
Ajokortti ei kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen,
0 kommenttia:

Lähetä kommentti